Dla firm

"Najważniejszyn zasobem przedsiębiorstwa są ludzie"...

Dzięki e-LEA edukujesz zespoły
nawet 10X szybciej przy 1/5 kosztów  

Jak to działa?

Udostępniasz w kilka godzin - platformę edukacyjną e-LEA dla wszystkich pracowników firmy.


Schemat udostępniania dla pracowników kursów od e-LEA

Schemat jest prosty

Umieszczasz swoje kursy lub używasz kursów od e-LEA które – dzięki nowoczesnej technologii – można udostępnić dosłownie w kilka sekund. 

 • Mierzysz poziom wiedzy oraz monitorujesz postępy każdego pracownika,
 • Podejmujesz optymalne decyzje na podstawie danych a nie przeczuć
 • Wyłaniasz liderów
 •  Jeśli Twoja firma jeszcze nie ma kursów na platformę to je wykonamy
 •  Udostępniasz pracownikom wybrane kursy w kilka minut
 • To działa jak magia.

Wszyscy w firmie mogą rozwijać swoją wiedzę a nie - "wyłącznie wybrani".

Wg wykonanej analizie rynkowej (źródło własne – badania wykonane przez Coursairs -poprzednik e-LEA i Polsko Szwajcarskiej Izby Gospodarczej) okazuje się, że w ponad 60% polskich firm budżet edukacyjny jest spożytkowany przez około 20% załogi na szkolenia tradycyjne.

Doświadczenie IBM pokazuje, że zespoły uczące się za pomocą rozwiązań edukacji mobilnej przyswoiły 500% wiedzy w zestawieniu z osobami z grup edukujących się w formie tradycyjnej.

Analiza cen szkoleń na platformie e-LEA pokazuje, że kursy na platformie edukacyjnej są blisko 10X mniej kosztowne od kursów w formie tradycyjnej. Co więcej efektów edukacji kursów w formie tradycyjnej po prostu nie da się zbadać. W przypadku kursów na platformie wszystko jest widoczne jak na dłoni.

Kalkulacje które wykonaliśmy z klientami e-LEA – pokazują oszczędności na poziomie blisko 85% budżetu edukacyjnego przy zachowaniu identycznych lub lepszych wskaźników zadowolenia pracowników i poziomu przyswojenia wiedzy. 

Podejmij kontakt z nami – jesteśmy dla Ciebie!

 

 

 

Narzędzia do lepszego przyswojenia wiedzy

 • Wirtualna klasa – Teams i Meet
 • Komunikator
 • Grywalizacja
 • Dostępność dla osób niepełnosprawnościami
 • aplikacje mobilne
 • Analityka – już wszystko wiesz,
 • kalendarz który się „sam” uzupełnia,
 • Encyklopedia firmowa
 • System ocen jeśli będzie potrzebny
 • System ankiet

Przedsiębiorstwa coraz częściej potrafią korzystac z wypracowanej mądrości – nie tylko wiedzy. Digitalizacja wiedzy w przedsiębiorstwie powoduje, że przedsiębiorstwo akumuluje mądrość gdyż wiedza najbardziej doświadczonych pracowników  – zapisana i usystematyzowana będzie wykorzystywana przez lata budując przewagę konkurencyjną.

Poprawa efektywności pracy - digitalizacja wiedzy pozwala na szybszy dostęp do informacji, co z kolei przekłada się na lepszą efektywność pracy.
Oszczędność czasu - pracownicy nie muszą tracić czasu na szukanie potrzebnych im informacji w papierowych dokumentach czy też pytanie o nie innych pracowników.
Oszczędność pieniędzy - digitalizacja pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z drukiem, przechowywaniem i archiwizacją dokumentów papierowych.
Łatwiejsze współdzielenie wiedzy - dzięki digitalizacji wiedza jest łatwo dostępna dla wszystkich pracowników, co umożliwia łatwiejsze współdzielenie informacji i wiedzy.
Umożliwienie pracy zdalnej - digitalizacja pozwala na łatwiejsze zarządzanie pracą zdalną, ponieważ pracownicy mogą mieć dostęp do wiedzy i informacji z dowolnego miejsca
Poprawa jakości usług - dzięki szybszemu dostępowi do wiedzy i informacji, pracownicy są w stanie lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.
Zwiększenie bezpieczeństwa danych - digitalizacja pozwala na lepsze zabezpieczenie danych i ich backup, co zmniejsza ryzyko ich utraty.
Poprawa zarządzania procesami - digitalizacja pozwala na lepsze zarządzanie procesami biznesowymi, ponieważ umożliwia łatwiejszy dostęp do danych i informacji niezbędnych do ich realizacji.
Zwiększenie elastyczności - digitalizacja pozwala na łatwiejsze dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku.
Poprawa współpracy i niwalacja rówżnic pokoleniowych - digitalizacja umożliwia lepszą współpracę pomiędzy osobami w różnym wieku.

Działamy w największej chmurze serwerowej na świecie – Amazon Web Services. 

Nawet ministerstwo Cyfryzacji poleca rozwiązania chmurowe.

Mniejsze koszty utrzymania rozwiązania oraz jego rozwoju – wszystko jest po naszej stronie. 

Kursy mogą się składać z kilkudziesięciu lub nawet kilkuset materiałów video
oraz minimum jednego egzaminu.

Pamiętaj, że znaczna większość kursów udostępnianych przez e-LEA będzie w przyszłości bezpłatnie uzupełniana przez autora. To nowość na rynku.


Zobacz film o platformie e-LEA

Wszyscy o tym wiemy, że pracownicy chcą się rozwijać.
Sprawdź z nami wiele może zyskać Twoje przedsiębiorstwo?

 • Poznaj autorów i ich kursy na platformie e-LEA. Kiedy uznasz za stosowne zorganizować szkolenie klasyczne to wybór odpowiedniego trenera będzie oczywisty a e-LEA chętnie wszystko zorganizuje.
 • My utrzymujemy cały system – platformę, wsparcie, serwery. 
 • Jeden solidny, sprawdzony system do zarządzania wiedzą w Twojej organizacji.
 • Regularne aktualizacje kursów przez ich autorów – u nas to norma tego nie ma w standardzie rynkowym.

Pytania i odpowiedzi

Tak możliwość zakupu licencji kursów dla Pracowników oparta jest na podpisanej umowie. Jej treść zostanie przedstawiona zaraz po zgłoszeniu zapotrzebowania. Zapraszamy do podjęcia kontaktu.

W następnym dniu roboczym po zakończeniu formalności platforma i kursy będą do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu w celu podpisania umowy oraz przekazania dostępu do platformy e-LEA oraz do kursów z Centrum Dystrybucji Kursów. 

Licencja daje prawo bezterminowego dostępu do kursu dla konkretnego użytkownika dedykowanej dla Twojej organizacji platformy e-LEA.

Zawiera aktualizacje wykonane przez autora kursu. Przy czym wykonywanie aktualizacji nie jest obowiązkiem dla autora.

W jednorazowej operacji kupna  licencji można dokonać zakupu dowolnej ilości licencji (ograniczonej jedynie ilością użytkowników na platformie dedykowanej dla Twojej organizacji ).

Licencja wygasa wraz z usunięciem użytkownika bądź zakończeniem Użytkowania platformy e-LEA dedykowanej dla Twojej organizacji.

Platforma e-LEA uruchamiana jest na podstawie jednorazowej opłaty wdrożeniowej:

 • Opłata wdrożeniowa to wartości już od 0 zł do 20’000 zł + VAT w zależności od oceny zapotrzebowania.
 • Opłaty miesięczne za użytkowanie platformy są w przedziale od 0 zł do 12,50 zł + VAT / użytkownika – w zależności od oceny zapotrzebowania.
 • Opłaty licencyjne za kursy są określane przez ich autorów i sięgają kwot od 0 zł + VAT – kusy bezpłatne. Górna granica nie została ustalona.

Opłaty zawsze są regulowane na podstawie uzgodnionych w umowie stawek oraz cen kursów. 

Faktury są wystawiane w początkowych dniach miesiąca następującego po okresie uzytkownia platformy i udostępniania kursów.

 Tak – każdy zakup kursu stanowi odrębną operację i tak też jest raportowany. Ewentualna zmiana cen kursów jest możliwa a decyzję o zmienia wysokości cen podejmuje autor kursu lub właściciel majątkowych praw autorskich kursu. 

Rozpoczęte operacje zakupu kursów będą realizowane w cenach w których zostały rozpoczęte.

Kursy wstawiane przez Twoją organizację zawsze mogą być aktualizowane.

Treści kursów kupionych w Centrum Dystrybucji Kursów nie mogą być modyfikowane przez Twoją organizację.

Aplikacja mobilna e - l e a

Nauka we własnym tempie, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Niezależnie czy używasz tabletu, smartfona, Androida czy iOS. Wszystko jest!

Pobierz aplikację skanując poniższy kod QR


możesz też pobrać aplikację - klikając w przycisk poniżej

Po zakończeniu instalacji Aplikacji na twoim smartfonie lub tablecie rozpocznij logowanie: W oknie startowym wpisz Twój login którym się logujesz do platformy oraz ostatnie hasło jakie nadałeś To wszystko – miłej nauki!