Zapoznaj się z instrukcjami administratora, nauczyciela oraz autora

na platformie uruchomionej w Technologii e-LEAInstrukcja - jak dodać egzamin lub quiz

Instrukcja - jak dodać moduł typu Live - wykładu online do 250 osób

Autorzy, Nauczyciele i Administratorzy platform edukacyjnych mogą skonfigurować komunikator zgodnie z potrzebami. Mogą wysłać wiadomość do każdej osoby z platformy mogą też stworzyć grupy składające się z dowolnych użytkowników platformy. Wszystko po to aby wspierać naukę grupową.

Po lewej stronie komunikatora znajdziesz: chatroomy do rozmów grupowych (odpowiadające grupom użytkowników – skonfigurowanych przez nauczyciela lub administratora platformy. Są to przeważnie osoby z tej samej klasy, działu, wydziału czy realizujące wspólnie projekt. Poniżej znajduje się spis osób z którymi możesz podejmować komunikację na rozmowach tzw prywatnych.

Kliknij w „+” znajdujący się obok napisu „grupy.”

Wpisz nazwę grupy.

Z listy wybierz użytkowników klikając w znak + znajdujący się po prawej stronie nazwiska każdej z zapraszanych osób.

Potwierdź i gotowe! Możesz rozpocząć komunikację grupową…