Poradnik

Co zrobić aby edukacji cyfrowej nadać ludzkich cech?

Dlaczego edukacja cyfrowa może wpłynąć pozytywnie na każdą organizację?

Nazywam się Maciej Czerniawski. Od lat zajmuję się budową profesjonalnych narzędzi do edukacji cyfrowej  dla organizacji. Wielu z naszych klientów postrzegają je jako najbardziej intuicyjne z jakimi się spotkali.

Naszą misją jest dostarczenie jak najbardziej intuicyjnych mobilnych rozwiązań edukacyjnych dla jak największej liczby osób na świecie. 

Osiągniemy ten cel – dzięki ekosystemowi platform edukacyjnych opartych o stworzoną przez naszą firmę Technologię e – l e a oraz współpracy z Partnerami oraz ekspertami edukacji. 

Jak zapewne dostrzegasz naszym celem jest udostępnienie tak przyjaznych narzędzi jak to tylko możliwe. Jednak same narzędzie nie wystarczą. Trzeba jeszcze zadbać o materiały edukacyjne które będą wykonane z dużą dbałością o zawartość merytoryczną, czytelność, przystępność i estetykę. Nazwaliśmy to „nadaniem ludzkich cech edukacji cyfrowej”.
 
Wspominałem o przyjaznych narzędziach i nie są to tylko słowa. Proszę spróbuj przez choćby chwilę doświadczyć uczucia „magii” towarzyszącej czytelności i intuicyjności interfejsu platformy uruchomionej w technologii e – l e a. Niezależnie czy jest to aplikacja mobilna czy wersja na przeglądarkę każdego urządzenia smart czy komputer.
 
Każda forma edukacji jest budowana przez ludzi i ma służyć i spełniać oczekiwania osób uczących się.. Dlatego kiedy tworzyliśmy nasze rozwiązania to bardzo uważnie słuchaliśmy osób które miały większe doświadczenie w edukacji od nas. To właśnie nasi rozmówcy powiedzieli czego oczekują od platformy.
Cały czas jesteśmy otwarci na uwagi oraz podpowiedzi co zrobić jeszcze lepiej. Jeśli mnie spytasz czy platforma oparta o technologię e – l e a jest doskonała? To oczywiście odpowiem, że nie ma doskonałych rozwiązań i nasza platforma nie jest wyjątkiem. Jest jednak tworzona tak aby spełniała w największym stopniu oczekiwania intuicyjności obsługi zarówno przez autorów publikujących materiały edukacyjne jak i użytkowników podejmujących naukę. 

Strona Poradnika ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie jak systemowo podejść do edukacji w organizacjach takich jak uczelnie, firmy, instytucje i szkoły. 

Dzięki technologii e – l e a jesteśmy w stanie wspierać każdą organizację dla której edukacja jest ważna. 

Dla uczelni uruchamiany intuicyjne, nowoczesne platformy edukacyjne (LMS) spełniające – co ważne – wszystkie wymogi prawne stawiane edukacji zdalnej. Wykłady na żywo w postaci tzw. wirtualnej klasy, materiały video, audio, graficzne, egzaminy, quizy są dostępne 24h na każdym urządzeniu. Uznajemy, że naszym zadaniem jest zadbanie o to aby proces nauki z wykorzystaniem platformy opartej na Technologii  e- l e a był przyjazny – tak bardzo – jak to tylko możliwe. Dzięki przyjazności rozwiązania studenci chętniej o ponad 60% (wg elearningindustry.com) zaglądają do materiałów edukacyjnych. Dajemy również narzędzia do zdobywania większej ilości studentów czy generowania dochodów dodatkowych dla uczelni i autorów poprzez dystrybucję materiałów poza uczelnię. O tym chętnie wypowiem się przy okazji indywidualnych konsultacji do których Ciebie zapraszam.

Przedsiębiorstwa oczekują edukacji wewnętrznej dotyczącej poprawności realizacji procesów firmowych czy produktowych oraz rozszerzonej edukacji dotyczącej kompetencji miękkich. Dzięki wsparciu w realizacji szkoleń wewnętrznych i dotyczących kompetencji twardych oraz dostarczenie platformy sprawnie odpowiadamy na potrzeby naszych klientów. Wynikiem współpracy z ekspertami w dziedzinach kompetencji miękkich jesteśmy w stanie dostarczyć również szkolenia przygotowane przez czołowych trenerów w kraju.

Przedsiębiorstwa oczekują także twardych danych. Poza faktem, że platforma jest używana z powodzeniem przez uczelnie to posiada więcej zaawansowanych funkcji edukacyjnych niż te których oczekują przedsiębiorstwa. To tylko może pomóc w podjęciu pozytywnej decyzji wdrożenia platformy opartej o technologię e – l e a..  Twarde dane są wynikiem kalkulacji ekonomicznych wykonywane wraz z naszymi klientami. Pokazują one, że gdyby edukacja cyfrowa była zastosowana w zaledwie 75% projektów szkoleniowych to oszczędności budżetowe powinny wynieść ponad 50% inwestowanych kwot w szkolenia i rozwój pracowników. Dla firmy zatrudniającej 1000 osób oszczędności mogą sięgnąć od 300 tys zł do ponad 1 mln zł rocznie.

Jeszcze kilka ciekawostek:

Od 2010 ilość pracowników zmieniających swojego pracodawcę ze względu na brak możliwości rozwoju kompetencji zwiększył się o 170% a 55% osób zarządzających przedsiębiorstwami twierdzi, że poprzez brak wiedzy zespołu wprowadzanie innowacji w firmie będzie niemożliwe. (wg elearningindustry.com). 

Badania przeprowadzone przez ASTD Amerykańskiego Stowarzyszenia Szkoleń i Rozwoju pokazują, że 25% firm najwięcej inwestujących w edukację i rozwój pracowników średnio uzyskuje o 24% większe dochody firmy oraz o 218% jest większy przychód na pracownika w porównaniu do 25% firm które inwestują stosunkowo najmniej w edukację i rozwój pracowników. 

Wdrożenie platformy edukacyjnej jest naturalnym procesem który wpłynie na zwiększenie dochodowości firmy oraz nie będzie ograniczał innowacyjności oraz zmniejszy fluktuację pracowników w firmie. Przy tej okazji zachęcam do kontaktu w naszą stronę a już w kilka dni Twoja firma może dysponować najbardziej przyjazną platformą do edukacji zespołów i systemowo rozwiązać kwestię edukacji zespołów.

Poniżej więcej informacji o systematyzacji procesu.

Aktualne od marca 2020 realia edukacji zespołów w formie tradycyjnej została drastycznie ograniczona a edukacja cyfrowa nie tylko uzupełni tę lukę, ale jest w stanie stać się stałym elementem optymalizacji procesu edukacji studentów i pracowników.

Jesteśmy otwarci na prezentację platform uruchamianych w technologii e – l e a. To zaledwie jedna godzina na spotkanie online a może to pozytywnie wpłynąć na przyszłość każdej uczelni czy firmy.

Zatem od czego zacząć?

Zapoznaj się z poniższymi opracowaniami wynikającymi z 4 lat zbierania doświadczeń podczas rozmów z przedstawicielami uczelni oraz przedsiębiorstw aktywnie edukujących swoje zespoły.

Dlaczego e-learning

 • posiada najwyższy współczynnik efektywności kosztowej
 • automatycznie weryfikuje poziom przyswojenia materiałów edukacyjnych
 • jest elastyczny
 • jest dostępny gdziekolwiek chcesz
 • umożliwia edukację we własnym tempie 
 • umożliwia naukę na każdym urządzeniu 
 • oferuje sporo gotowych szkoleń
 • zapewnia optymalne wykorzystanie: czasu, surowców naturalnych, oszczędność energii o 90% oraz powoduje zmniejszenie emisji Co2 o 85% (wg wyników otwartych badań uniwersyteckich w USA – elearningindustry.com)
 • posiada funkcję „pauza, stop, powtórz” – dla łatwiejszego zrozumienia złożonego materiału edukacyjnego
 • zwiększa zaangażowanie w proces nauki dzięki funkcjom grywalizacyjnym
 • obejmuje cały proces edukacji od potrzeby, aż po zdobycie wiedzy i jej weryfikację.
 • dopasowuje się do indywidualnych potrzeb każdej organizacji 
 • daje prestiż gdyż materiały edukacyjne są dostarczane od uznanych ekspertów 
 • jest idealnym rozwiązaniem edukacji podczas zaostrzonego rygoru sanitarnego.

Optymalizacja procesu edukacyjnego

Na podstawie wyników badań publikowanych przez Elearning Industry wiadomo, że nowoczesne metody edukacji zespołów mowa o szeroko rozumianym e-learningu dają równie korzystne, o ile nie korzystniejsze wyniki przyswajania wiedzy od form tradycyjnych. Korzystający z rozwiązań cyfrowych do edukacji zapamiętują o 60% więcej informacji niż korzystając z tradycyjnych form przekazu. 

Niegdyś formy tradycyjne były głównym sposobem edukacji studentów czy pracowników. Jednak ta forma ma swoje ograniczenia. Są to: stosunkowo wysoki poziom kosztów w zestawieniu z innymi formami edukacji, ograniczeni ilościowe czy czasowe. Coraz częściej ponosi się argument trudności weryfikacji skuteczności samego przyswojenia wiedzy zdobywanej w ten sposób gdyż wyniki są trudne do zmierzenia. 

Ciekawostką niech będzie proces zapominania – zobrazowany na tzw. „Krzywej zapominania – Ebbinghausa”. Pokazuje ona, że już po godzinie od przekazania informacji zapominane jest 50% z nich, a kolejne 25 % w ciągu kolejnego dnia. Jeśli materiał edukacyjny nie jest powtarzany to w przeciągu miesiąca pozostanie zapamiętane niewiele powyżej 20%. 

Praktyka pokazuje, że niewiele osób edukujących się zagląda do materiałów edukacyjnych po zakończeniu szkoleń czy wykładów. Jedną z przyczyn może być brak systematycznej weryfikacji poziomu wiedzy. Wiemy przecież jak działa to u studentów których „krzywa zapamiętywania” rośnie drastycznie przed samymi egzaminami. Jednak zarówno dla studentów jak i pracowników można można zastosować działające automatycznie rozwiązania systemowe na platformie edukacyjnej które będzie cyklicznie weryfikować poziom wiedzy. To tylko może pomóc.( Wg badań

W przypadku firm trzeba weryfikować postępy nauki. Samo “podawanie” wiedzy nie wystarczy

Większość Pracodawców wypowiada się, że nie ma narzędzi do weryfikacji poziomu przyswojenia wiedzy przez Pracowników. To z kolei powoduje, że Pracownicy nie mają dodatkowej motywacji do podejmowania nauki i najzwyczajniej tego nie robią. Wniosek jest taki – samo podanie wiedzy nie działa. Pracownicy powinni wiedzieć, że poziom przyswojenia przez Nich wiedzy będzie weryfikowany i dobre wyniki mogą im pomóc nie tylko się rozwijać, ale także mogą zostać doceniane przez pracodawcę i żywotnie wpłynąć na przebieg czy rozwój ich kariery zawodowej. 

Ułatw dostęp. Uzyskaj skuteczność bez przeciążania

Proces edukacji wymaga usystematyzowania. Obecnie przedsiębiorcy mają największe w dziejach możliwości przekazywania dużej ilości informacji dla swoich zespołów. Jednak jeśli proces przekazywania materiałów edukacyjnych nie jest usystematyzowany pracownicy mogą być przeciążani zbyt dużą ilością informacji. Zdaniem pracowników materiały do przyswojenia są rozproszone. Część z nich znajduje się w intranecie, kolejne części są wysyłane w różnych terminach w postaci wiadomości e-mail czy przekazywana na przestrzeni lat w materiałach drukowanych. Dodatkowo na przestrzeni czasu materiały aktualne mieszają się z nieaktualnymi.
Rozproszenie materiału jest równoznaczne z rozproszeniem wiedzy i niepokojem pracownika co do jego obowiązków i stratą energii i czasu. Tutaj z kolei pomogłaby systematyzacja materiałów. Począwszy od zapewnienia aktualności materiałów, odpowiednie posegregowanie aż po dopasowanie materiału do odbiorcy. 
Należy pamiętać o optymalnej ilości i dopasowaniu zakresu wiedzy do przyswojenia przez każdego pracownika. Nie można dopuścić do sytuacji gdzie pracownik o kompetencjach „ABC” otrzymałby do przyswojenia materiały edukacyjne z kompetencji „DEF. 
Rozpocznij od sprawdzenia czy pracownik posiada klarowną wiedzę gdzie znajdzie – dopasowane dla niego – aktualne – materiały edukacyjne? Czy nie ma sytuacji w której musiałby się mierzyć z wyzwaniam znajdowania materiałów w kilku miejscach oraz weryfikowaniem czy materiał jest aktualny oraz by miał klarowną informację które materiały są istotne dla niego. To brzmi jak prawdziwe wyzwanie, ale czy rzeczywiście jest to takie trudne?

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi.

Rozwiązaniem dla edukacji zespołów łączącym wysoką skuteczność, dostępność i elastyczność – oraz trzymające budżet w ryzach – to mobilna platforma edukacji zespołów. 
Wdrożenie platformy to kilka do kilkunastu godzin – po których pracownicy w jednym miejscu będą mieli dostęp do: aktualnych, usystematyzowanych, dopasowanych do każdego pracownika materiałów edukacyjnych czy procedur firmowych. Wystarczy, że zalogują się na platformę i już. Pracownicy mogą używać do tego intuicyjnej aplikacji mobilnej czy choćby komputera. 
Pracodawca z kolei będzie widział postępy indywidualne czy zespołowe w zdobywaniu wiedzy czy umiejętności dopasowanych do jego kompetencji.

Skutecznie angażuj do nauki

Fenomenalnym efektem jest naturalne zwiększenie priorytetu i motywacji do nauki pracownika. Każdy z nich widzi swoje wyniki w zestawieniu ze średnimi wynikami całego zespołu.
Jak to działa? Zacytuję użytkownika jednej z platform: Kiedy zespół nadrabia zaległości i ma lepsze wyniki niż ja – to nie mogę dopuścić aby moje wyniki wyświetlały się na czerwono (wyniki niższe od średniej zespołu). Zmieniam priorytety i kończę kolejne kursy z jak najlepszymi efektami tak aby moje wyniki były ponad średnią zespołu i wyświetlały się “na zielono” (wyniki wyższe od śr. zespołu). Aktualizacja na żywo powoduje, że przynajmniej raz dziennie sprawdzam moją pozycję wobec zespołu.”
Rozwiązanie opisane powyżej oparte jest o jeden z najnowocześniejszych trendów edukacji zespołów – grywalizację (gamifikację z j. angielskiego gamification). 

Osiągnij optimum edukacyjne

Dlaczego zastosowanie mobilnej platformy edukacyjnej może sprawić, że firma osiągnie optymalny poziom wyników w edukacji zespołów? 
Porównajmy to przez chwilę z tradycyjnymi metodami szkoleń. Gdy siedzimy na sali szkoleniowej i słuchamy wykładu to nie możemy użyć przycisku „cofnij”.
Dzięki platformie pracownicy mają wygodny, mobilny dostęp do materiałów 24h i możliwe jest kilkukrotne zapoznanie się z trudniejszymi partiami materiału. Testy sprawdzające wiedzę (wg wyników badań Roedigera i Karpicke) powodują trwałe zapamiętanie materiału edukacyjnego oraz następuje podniesienie priorytetu nauki. Co więcej w połączeniu z elementami grywalizacji oraz świadomością tego, że wyniki mogą wpłynąć na rozwój kariery zawodowej to proces i proces zmiany podejścia do nauki dopiero się zaczyna.

Gdy zespoły mają dobrze dobrane, aktualne materiały do nauki i odpowiednią motywację do jej podejmowania są w stanie szybko przyswajać wiedzę podnosząc jednocześnie skuteczność swoich działań. Zespoły osiągajcie optymalne wyniki przyswajania wiedzy uzyskują najlepsze rezultaty w swoich obszarach kompetencji, poprawiają wyniki firmy gdyż mają odpowiednie do tego zasoby to w prosty sposób przekłada się na lepsze operowanie zasobami firmy, zadowolenie klientów, większe przychody i finalne zwiększenie wartości firmy. 
 
Jak powiedział Benjamin Franklin – Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski“ .

Jak powiedział Benjamin Franklin – Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski“ .

Funkcje opisane powyżej odpowiadają potrzebom zdefiniowanym podczas rozmów z przedsiębiorcami oraz pracownikami uczelni wyższych w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych na przestrzeni 2016-2019. Funkcje odpowiedzialne za przyswajanie wiedzy oparte są o wyniki badań i trendy edukacyjne odpowiadające oczekiwaniom wobec edukacji studentów i pracowników.  Wszystko to powstało z wytężonej pracy, pasji i chęci osiągnięcia doskonałości jakie towarzyszyły naszemu zespołowi w trakcie budowy technologii edukacyjnej i ekosystemu e – l e a (e-lea.pl). W tworzenie tego rozwiązania jestem od lat osobiście zaangażowany i wierzę, że wniesie ona wiele wartości dla każdej organizacji która z niej skorzysta.

 

Maciej Czerniawski