Co to jest edukacyjny ekosystem?

W prostych słowach, edukacyjny ekosystem organizacji obejmuje jej ludzi, technologię wykorzystywaną do uczenia się, treści wykorzystywane do uczenia się, technologię wykorzystywaną do tworzenia i dostarczania treści oraz kulturę i strategię istniejącą w organizacji. Wszystkie elementy ekosystemu bezpośrednio lub pośrednio wpływają na edukację, która ma miejsce w organizacji.
Edukacyjny ekosystem może być zdrowy lub niszczejący, samowystarczalny lub wymagający wsparcia. Oznacza to, że organizacja musi dobrze rozumieć swój ekosystem, aby nie dopuścić do jego degradacji.
W przeszłości ekosystem uczenia się był bardzo prosty, składał się z uczących się, edukatorów i treści. Wraz z postępem technologii nauczania i globalizacji, obecnie ekosystem uczenia się jest dość złożony i z wieloma opcjami treści, mechanizmów dostarczania i oczywiście wprowadzeniem nieformalnego uczenia się, takiego jak social learning, microlearning, itp.
Dzisiejsi liderzy L&D muszą być świadomi złożonej interakcji ludzkiego umysłu z treścią i technologią, która może mieć ogromny wpływ na zachowanie organizacji w procesie edukacyjnym. Wraz z wprowadzeniem e-learningu nastąpiła zmiana paradygmatu w ekosystemie z przeszłości na teraźniejszość. Uczenie się ewoluowało od bycia skoncentrowanym na nauczycielu do skoncentrowanego na treści i ewoluuje, aby stać się skoncentrowanym na uczącym.
Przyjrzyjmy się przyszłości ekosystemu uczenia się, która będzie oparta na nowych trendach:

Koncentracja na kompetencjach

W świecie korporacji, bardziej niż wiedza liczą się kompetencje pracowników. W związku z tym, główny nacisk w nauczaniu przesuwa się z wiedzy teoretycznej na praktyczne kompetencje zawodowe.

Personalizacja

Każda osoba ma swoją odrębną ścieżkę uczenia się i możliwości. Personalizacja treści powoli stawała się trendem, jednak musi być ona znacznie bardziej ukierunkowana. W nadchodzącej przyszłości będziemy mieli do czynienia z dużo większą personalizacją treści nauczania i dostosowanym do niej programem nauczania.

Treści dostosowane do potrzeb

Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu rozwijającym się w tempie jak “nigdy wcześniej”, kuratorowanie treści zmienia się z ręcznego na zautomatyzowane. Systemy zarządzania edukacją stają się coraz bardziej inteligentne i reagują na interakcje uczących.

AR i VR

Augmented Reality i Virtual Reality stają się coraz bardziej dostępne, treści edukacyjne będą się przesuwać w kierunku AR i VR, aby zmaksymalizować personalizację.

Technologie

Technologie z pewnością odegrają dużą rolę w projektowaniu doświadczeń edukacyjnych. Technologie te mogą być wykorzystane do zrozumienia zachowań użytkowników i dostosowania doświadczeń edukacyjnych do ich potrzeb.


Relacje społeczne

Ludzie są społeczni, więc uczenie się również musi być społeczne. Już teraz obserwujemy znaczącą zmianę w kierunku uczenia się społecznościowego.

Samodzielne uczenie się

Zawsze istnieją wysoce zmotywowani i potencjalni uczący się, którzy chcą wyjść poza regularny program nauczania. Mogą oni odkryć samokształcenie, a nowoczesne systemy zarządzania nauczaniem mają początki samokształcenia.
Jakie płyną wnioski?
Edukacyjny ekosystem bez wątpienia ewoluuje w znaczącym tempie. Uczenie się nie jest już samodzielną interakcją uczeń-nauczyciel-treść, ale czymś znacznie więcej. Obecnie stało się wzbogaconym, złożonym mechanizmem, który ma potencjał, aby naprawdę zmaksymalizować wyniki nauczania – pod warunkiem, że jest odpowiednio pielęgnowany i prowadzony. 
Branża e-learningowa z pewnością odegra dużą rolę w kształtowaniu edukacyjnych ekosystemów w przedsiębiorstwach  i uczyni go bardziej owocnym, zarówno dla jednostek, jak i korporacji.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wpChatIcon