„Jako lider, najważniejsze, co masz do zrobienia, to stworzyć otoczenie, w którym ludzie będą chcieli pracować z pasją, zobowiązaniem i zaangażowaniem. Ludzie są Twoim największym kapitałem, a Twoim zadaniem jest upewnić się, że Twoja firma inwestuje w ten kapitał.”

e-LEA ENTERPRISE – jak to działa?

W kilka minut uruchamiasz platformę edukacyjną e-LEA dla .

Zapraszasz wszystkich pracowników firmy do platformy.

W kilka godzin udostępniasz wszystkie potrzebne kursy.

Dzięki e-LEA edukujesz zespoły nawet 10x szybciej, przy 1/5 kosztów

Najprostsze schematy udostępniania kursów dla pracowników na platformach e-LEA

1

Jeśli Twoja firma posiada firmowe materiały edukacyjne*

* e-LEA również może dla Ciebie stworzyć

2

Umieszczasz je na dedykowanej dla Twojej firmy platformie e-LEA

3

Pracownicy uczą się i rozwijają kompetencje

lub

1

Trenerzy/firmy szkoleniowe przygotowują kursy

2

Umieszczają je w Centrum Dystrybucji Kursów e-LEA

3

Twoja firma kupuje wybrane kursy, które automatycznie pojawiają się na firmowej platformie e-LEA

4

Pracownicy uczą się i rozwijają kompetencje

Schemat jest prosty.

Umieszczasz swoje kursy, lub używasz kursów od e-LEA, które dzięki naszym technologiom, są dostępne w dosłownie kilka sekund.

Mierzysz poziom wiedzy oraz monitorujesz postępy każdego pracownika

Podejmujesz optymalne decyzje na podstawie danych

Wyłaniasz liderów na podstawie rankingów czy porównań

Udostępniasz kursy pracownikom „od ręki”

e-LEA oferuje wykonanie kursów

Możesz zaprosić tylu pracowników ilu chcesz

Zwinnie zarządzasz edukacją

Działa jak „magia”!

Zadbaj o rozwój kompetencji w Twojej firmie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym!​

Żyjemy w dobie transformacji cyfrowej, gdzie praktycznie każda sfera naszego życia jest pod wpływem technologii. Tak jest również w biznesie, gdzie cyfryzacja otwiera drzwi do niezliczonych możliwości. Jednym z kluczowych obszarów, który skorzystał na tej rewolucji, jest edukacja i rozwijanie kompetencji.

Stary model nauczania, wymagający dużej ilości zasobów, czasu i pieniędzy, już nie wystarcza. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu ograniczeń budżetowych, które nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych wszystkich pracowników.

Tutaj z pomocą przychodzi cyfryzacja! Platformy edukacyjne to kosztowo efektywne i elastyczne rozwiązania, które umożliwiają dostęp do szerokiej gamy szkoleń i kursów online. Pozwalają one na rozwijanie umiejętności i kompetencji bez konieczności inwestowania w drogie szkolenia tradycyjne.

Co więcej, dzięki wykorzystaniu platform edukacyjnych, Twój zespół może uczyć się według własnego tempa i harmonogramu, z dowolnego miejsca na świecie. To nie tylko przekłada się na wyższą efektywność, ale również na zadowolenie pracowników.

Nie pozwól, aby ograniczenia budżetowe hamowały rozwój Twojej firmy. Wykorzystaj moc cyfryzacji i zainwestuj w edukację online!

Wg wykonanej analizie rynkowej (źródło własne – badania wykonane przez Coursairs -poprzednik e-LEA i Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą) okazuje się, że w ponad 60% polskich firm budżet edukacyjny jest spożytkowany przez około 20% załogi na szkolenia tradycyjne.

Doświadczenie IBM pokazuje, że zespoły uczące się za pomocą rozwiązań edukacji mobilnej przyswoiły 500% wiedzy w zestawieniu z osobami z grup edukujących się w formie tradycyjnej.

Analiza cen szkoleń na platformie e-LEA pokazuje, że kursy na platformie edukacyjnej są blisko 10X mniej kosztowne od kursów w formie tradycyjnej. Co więcej efektów edukacji kursów w formie tradycyjnej po prostu nie da się zbadać. W przypadku kursów na platformie wszystko jest widoczne jak na dłoni.

Kalkulacje które wykonaliśmy z klientami e-LEA – pokazują oszczędności na poziomie blisko 85% budżetu edukacyjnego przy zachowaniu identycznych lub lepszych wskaźników zadowolenia pracowników i poziomu przyswojenia wiedzy. 

Podejmij kontakt z nami – jesteśmy dla Ciebie!

Narzędzia do lepszego przyswajania wiedzy

Wirtualna klasa – Teams i Meet

Komunikator

Grywalizacja

Dostępność dla osób niepełnosprawnościami

Aplikacje mobilne

Analityka – już wszystko wiesz

Kalendarz który się „sam” uzupełnia

Encyklopedia firmozwa

System ocen jeśli będzie potrzebny

System ankiet

Przedsiębiorstwa coraz częściej potrafią korzystac z wypracowanej mądrości – nie tylko wiedzy. Digitalizacja wiedzy w przedsiębiorstwie powoduje, że przedsiębiorstwo akumuluje mądrość gdyż wiedza najbardziej doświadczonych pracowników  – zapisana i usystematyzowana będzie wykorzystywana przez lata budując przewagę konkurencyjną.

Narzędzia do lepszego przyswajania wiedzy

Poprawa efektywności pracy – digitalizacja wiedzy pozwala na szybszy dostęp do informacji, co z kolei przekłada się na lepszą efektywność pracy.

Oszczędność czasu – pracownicy nie muszą tracić czasu na szukanie potrzebnych im informacji w papierowych dokumentach czy też pytanie o nie innych pracowników.

Oszczędność pieniędzy – digitalizacja pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z drukiem, przechowywaniem i archiwizacją dokumentów papierowych.

Łatwiejsze współdzielenie wiedzy – dzięki digitalizacji wiedza jest łatwo dostępna dla wszystkich pracowników, co umożliwia łatwiejsze współdzielenie informacji i wiedzy.

Umożliwienie pracy zdalnej – digitalizacja pozwala na łatwiejsze zarządzanie pracą zdalną, ponieważ pracownicy mogą mieć dostęp do wiedzy i informacji z dowolnego miejsca

Poprawa jakości usług – dzięki szybszemu dostępowi do wiedzy i informacji, pracownicy są w stanie lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych – digitalizacja pozwala na lepsze zabezpieczenie danych i ich backup, co zmniejsza ryzyko ich utraty.

Poprawa zarządzania procesami – digitalizacja pozwala na lepsze zarządzanie procesami biznesowymi, ponieważ umożliwia łatwiejszy dostęp do danych i informacji niezbędnych do ich realizacji.

Zwiększenie elastyczności – digitalizacja pozwala na łatwiejsze dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku.

Poprawa współpracy i niwelacja różnic pokoleniowych – digitalizacja umożliwia lepszą współpracę pomiędzy osobami w różnym wieku.

 

Maciej Czerniawski – twórca e-LEA

Działamy w największej chmurze serwerowej na świecie – Amazon Web Services. 

Nawet ministerstwo Cyfryzacji poleca rozwiązania chmurowe.

Mniejsze koszty utrzymania rozwiązania oraz jego rozwoju – wszystko jest po naszej stronie. 

Bezpieczeństwo

Brak limitów

Własne serwery są niepotrzebne

Koniec problemów technicznych

Niezależność

Wszystko w jednym miejscu

Kursy

Kursy mogą się składać z kilkudziesięciu lub nawet kilkuset materiałów video oraz minimum jednego egzaminu.

Pamiętaj, że znaczna większość kursów udostępnianych przez e-LEA będzie w przyszłości bezpłatnie uzupełniana i aktualizowana przez autora. To nowość na rynku!

Materiały

Live

Wideo

Audio

Graficzne

Test/Quiz

Wszyscy o tym wiemy, że pracownicy chcą się rozwijać.

Sprawdź z nami wiele może zyskać Twoje przedsiębiorstwo?

Poznaj autorów i ich kursy na platformie e-LEA. Kiedy uznasz za stosowne zorganizować szkolenie klasyczne to wybór odpowiedniego trenera będzie oczywisty a e-LEA chętnie wszystko zorganizuje.

My utrzymujemy cały system – platformę, wsparcie, serwery. 

Jeden solidny, sprawdzony system do zarządzania wiedzą w Twojej organizacji.

Regularne aktualizacje kursów przez ich autorów – u nas to norma – tego nie ma w standardzie rynkowym.

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Tak możliwość zakupu licencji kursów dla Pracowników oparta jest na podpisanej umowie. Jej treść zostanie przedstawiona zaraz po zgłoszeniu zapotrzebowania. Zapraszamy do podjęcia kontaktu.

W następnym dniu roboczym po zakończeniu formalności platforma i kursy będą do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu w celu podpisania umowy oraz przekazania dostępu do platformy e-LEA oraz do kursów z Centrum Dystrybucji Kursów. 

Licencja daje prawo bezterminowego dostępu do kursu dla konkretnego użytkownika dedykowanej dla Twojej organizacji platformy e-LEA.

Zawiera aktualizacje wykonane przez autora kursu. Przy czym wykonywanie aktualizacji nie jest obowiązkiem dla autora.

W jednorazowej operacji kupna  licencji można dokonać zakupu dowolnej ilości licencji (ograniczonej jedynie ilością użytkowników na platformie dedykowanej dla Twojej organizacji ).

Licencja wygasa wraz z usunięciem użytkownika bądź zakończeniem Użytkowania platformy e-LEA dedykowanej dla Twojej organizacji.

Platforma e-LEA uruchamiana jest na podstawie jednorazowej opłaty wdrożeniowej:

  • Opłata wdrożeniowa to wartości już od 0 zł do 20’000 zł + VAT w zależności od oceny zapotrzebowania.
  • Opłaty miesięczne za użytkowanie platformy są w przedziale od 0 zł do 12,50 zł + VAT / użytkownika – w zależności od oceny zapotrzebowania.
  • Opłaty licencyjne za kursy są określane przez ich autorów i sięgają kwot od 0 zł + VAT – kusy bezpłatne. Górna granica nie została ustalona.

Opłaty zawsze są regulowane na podstawie uzgodnionych w umowie stawek oraz cen kursów. 

Faktury są wystawiane w początkowych dniach miesiąca następującego po okresie uzytkownia platformy i udostępniania kursów.

 Tak – każdy zakup kursu stanowi odrębną operację i tak też jest raportowany. Ewentualna zmiana cen kursów jest możliwa a decyzję o zmienia wysokości cen podejmuje autor kursu lub właściciel majątkowych praw autorskich kursu. 

Rozpoczęte operacje zakupu kursów będą realizowane w cenach w których zostały rozpoczęte.

Kursy wstawiane przez Twoją organizację zawsze mogą być aktualizowane.

Treści kursów kupionych w Centrum Dystrybucji Kursów nie mogą być modyfikowane przez Twoją organizację.

Nauka we własnym tempie, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Niezależnie czy używasz tabletu, smartfona, Androida czy iOS. Wszystko jest!

Pobierz aplikację skanując kod QR

Po zakończeniu instalacji Aplikacji na twoim smartfonie lub tablecie rozpocznij logowanie: W oknie startowym wpisz Twój login którym się logujesz do platformy oraz ostatnie hasło jakie nadałeś To wszystko – miłej nauki!