“Jako lider, najważniejsze, co masz do zrobienia, to stworzyć otoczenie, w którym ludzie będą chcieli pracować z pasją, zobowiązaniem i zaangażowaniem. Ludzie są Twoim największym kapitałem, a Twoim zadaniem jest upewnić się, że Twoja firma inwestuje w ten kapitał.”

e-LEA ENTERPRISE – jak to działa?

Schemat jest prosty.

W 1 dzień uruchamiamy platformę edukacyjną dla Twojego przedsiębiorstwa.

 

Umieszczasz swoje kursy, lub używasz kursów od e-LEA, które dzięki naszym technologiom, są dostępne w dosłownie kilka sekund.

Poznaj kluczowe funkcje platform e-LEA

Obejrzyj poniżej umieszczone filmy

Mierzysz poziom wiedzy oraz monitorujesz postępy każdego pracownika

Podejmujesz optymalne decyzje na podstawie danych

Wyłaniasz liderów na podstawie rankingów czy porównań

Udostępniasz kursy pracownikom “od ręki”

e-LEA oferuje wykonanie kursów

Możesz zaprosić tylu pracowników ilu chcesz

Zwinnie zarządzasz edukacją

Działa jak “magia”!

Zadbaj o rozwój kompetencji w Twojej firmie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym!​

Żyjemy w dobie transformacji cyfrowej, gdzie praktycznie każda sfera naszego życia jest pod wpływem technologii. Tak jest również w biznesie, gdzie cyfryzacja otwiera drzwi do niezliczonych możliwości. Jednym z kluczowych obszarów, który skorzystał na tej rewolucji, jest edukacja i rozwijanie kompetencji.

Stary model nauczania, wymagający dużych zasobów czasu i dostrzegalnego budżetu, już nie wystarcza. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu ograniczeń budżetowych, które nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych wszystkich pracowników.

Tutaj z pomocą przychodzi cyfryzacja! Platformy edukacyjne to kosztowo efektywne i elastyczne rozwiązania, które umożliwiają dostęp do szerokiej gamy szkoleń i kursów online. Pozwalają one na rozwijanie umiejętności i kompetencji bez konieczności inwestowania w drogie szkolenia tradycyjne.

Co więcej, dzięki wykorzystaniu platform edukacyjnych, Twój zespół może uczyć się według własnego tempa i harmonogramu, z dowolnego miejsca na świecie. To nie tylko przekłada się na wyższą efektywność, ale również na zadowolenie pracowników.

Wg wykonanej analizie rynkowej (źródło własne – badania wykonane przez Coursairs -poprzednik e-LEA i Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą) okazuje się, że w ponad 60% polskich firm budżet edukacyjny jest spożytkowany przez około 20% załogi na szkolenia tradycyjne.

Doświadczenie IBM pokazuje, że zespoły uczące się za pomocą rozwiązań edukacji mobilnej przyswoiły 500% wiedzy w zestawieniu z osobami z grup edukujących się w formie tradycyjnej.

Analiza cen szkoleń na platformie e-LEA pokazuje, że kursy na platformie edukacyjnej są blisko 10X mniej kosztowne od kursów w formie tradycyjnej. Co więcej efektów edukacji kursów w formie tradycyjnej po prostu nie da się zbadać. W przypadku kursów na platformie wszystko jest widoczne jak na dłoni.

Kalkulacje które wykonaliśmy z klientami e-LEA – pokazują oszczędności na poziomie blisko 85% budżetu edukacyjnego przy zachowaniu identycznych lub lepszych wskaźników zadowolenia pracowników i poziomu przyswojenia wiedzy. 

Podejmij kontakt z nami – jesteśmy dla Ciebie!

Twoje wdrożenie oznacza platformę
dla uczelni bezpłatnie. Poznaj program
“Partnerstwo Biznesu i Nauki”

Przedsiębiorstwa coraz częściej potrafią korzystac z wypracowanej mądrości – nie tylko wiedzy. Digitalizacja wiedzy w przedsiębiorstwie powoduje, że przedsiębiorstwo akumuluje mądrość gdyż wiedza najbardziej doświadczonych pracowników  – zapisana i usystematyzowana będzie wykorzystywana przez lata budując przewagę konkurencyjną.

Narzędzia do lepszego przyswajania wiedzy

Poprawa efektywności pracy – digitalizacja wiedzy pozwala na szybszy dostęp do informacji, co z kolei przekłada się na lepszą efektywność pracy.

Oszczędność czasu – pracownicy nie muszą tracić czasu na szukanie potrzebnych im informacji w papierowych dokumentach czy też pytanie o nie innych pracowników.

Oszczędność pieniędzy – digitalizacja pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z drukiem, przechowywaniem i archiwizacją dokumentów papierowych.

Łatwiejsze współdzielenie wiedzy – dzięki digitalizacji wiedza jest łatwo dostępna dla wszystkich pracowników, co umożliwia łatwiejsze współdzielenie informacji i wiedzy.

Umożliwienie pracy zdalnej – digitalizacja pozwala na łatwiejsze zarządzanie pracą zdalną, ponieważ pracownicy mogą mieć dostęp do wiedzy i informacji z dowolnego miejsca

Poprawa jakości usług – dzięki szybszemu dostępowi do wiedzy i informacji, pracownicy są w stanie lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych – digitalizacja pozwala na lepsze zabezpieczenie danych i ich backup, co zmniejsza ryzyko ich utraty.

Poprawa zarządzania procesami – digitalizacja pozwala na lepsze zarządzanie procesami biznesowymi, ponieważ umożliwia łatwiejszy dostęp do danych i informacji niezbędnych do ich realizacji.

Zwiększenie elastyczności – digitalizacja pozwala na łatwiejsze dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku.

Poprawa współpracy i niwelacja różnic pokoleniowych – digitalizacja umożliwia lepszą współpracę pomiędzy osobami w różnym wieku.

 

Maciej Czerniawski – twórca e-LEA

Działamy w największej chmurze serwerowej na świecie – Amazon Web Services. 

Nawet ministerstwo Cyfryzacji poleca rozwiązania chmurowe.

Mniejsze koszty utrzymania rozwiązania oraz jego rozwoju – wszystko jest po naszej stronie. 

Bezpieczeństwo

Brak limitów

Własne serwery są niepotrzebne

Koniec problemów technicznych

Niezależność

Wszystko w jednym miejscu

Kursy

Kursy mogą się składać z kilkudziesięciu lub nawet kilkuset materiałów video oraz minimum jednego egzaminu.

Pamiętaj, że znaczna większość kursów udostępnianych przez e-LEA będzie w przyszłości bezpłatnie uzupełniana i aktualizowana przez autora.

Poznaj autorów i ich kursy na platformie e-LEA. Kiedy uznasz za stosowne zorganizować szkolenie klasyczne to wybór odpowiedniego trenera będzie oczywisty a e-LEA chętnie wszystko zorganizuje.

My utrzymujemy cały system – platformę, wsparcie, serwery. 

Jeden solidny, sprawdzony system do zarządzania wiedzą w Twojej organizacji.

Regularne aktualizacje kursów przez ich autorów – u nas to norma – tego nie ma w standardzie rynkowym.

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Tak możliwość zakupu licencji kursów dla Pracowników oparta jest na podpisanej umowie. Jej treść zostanie przedstawiona zaraz po zgłoszeniu zapotrzebowania. Zapraszamy do podjęcia kontaktu.

W następnym dniu roboczym po zakończeniu formalności platforma i kursy będą do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu w celu podpisania umowy oraz przekazania dostępu do platformy e-LEA oraz do kursów z Centrum Dystrybucji Kursów. 

Licencja daje prawo bezterminowego dostępu do kursu dla konkretnego użytkownika dedykowanej dla Twojej organizacji platformy e-LEA.

Zawiera aktualizacje wykonane przez autora kursu. Przy czym wykonywanie aktualizacji nie jest obowiązkiem dla autora.

W jednorazowej operacji kupna  licencji można dokonać zakupu dowolnej ilości licencji (ograniczonej jedynie ilością użytkowników na platformie dedykowanej dla Twojej organizacji ).

Licencja wygasa wraz z usunięciem użytkownika bądź zakończeniem Użytkowania platformy e-LEA dedykowanej dla Twojej organizacji.

Platforma e-LEA uruchamiana jest na podstawie jednorazowej opłaty wdrożeniowej:

  • Opłata wdrożeniowa to wartości już od 0 zł do 20’000 zł + VAT w zależności od oceny zapotrzebowania.
  • Opłaty miesięczne za użytkowanie platformy są w przedziale od 0 zł do 12,50 zł + VAT / użytkownika – w zależności od oceny zapotrzebowania.
  • Opłaty licencyjne za kursy są określane przez ich autorów i sięgają kwot od 0 zł + VAT – kusy bezpłatne. Górna granica nie została ustalona.

Opłaty zawsze są regulowane na podstawie uzgodnionych w umowie stawek oraz cen kursów. 

Faktury są wystawiane w początkowych dniach miesiąca następującego po okresie uzytkownia platformy i udostępniania kursów.

 Tak – każdy zakup kursu stanowi odrębną operację i tak też jest raportowany. Ewentualna zmiana cen kursów jest możliwa a decyzję o zmienia wysokości cen podejmuje autor kursu lub właściciel majątkowych praw autorskich kursu. 

Rozpoczęte operacje zakupu kursów będą realizowane w cenach w których zostały rozpoczęte.

Kursy wstawiane przez Twoją organizację zawsze mogą być aktualizowane.

Treści kursów kupionych w Centrum Dystrybucji Kursów nie mogą być modyfikowane przez Twoją organizację.

Nauka we własnym tempie, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Niezależnie czy używasz tabletu, smartfona, Androida czy iOS. Wszystko jest!

Pobierz aplikację skanując kod QR

Po zakończeniu instalacji Aplikacji na twoim smartfonie lub tablecie rozpocznij logowanie: W oknie startowym wpisz Twój login którym się logujesz do platformy oraz ostatnie hasło jakie nadałeś To wszystko – miłej nauki!

wpChatIcon