PLATFORMA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH Z DOFINANSOWANIEM
JAK SZKOŁY JĘZYKOWE ZDOBYWAJĄ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

ZYSKAJ POWTARZALNĄ SPRZEDAŻ DLA TYCH SAMYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

ZDOBĄDŹ NOWE KANAŁY DYSTRYBUCJI JAK FIRMY CZY INSTYTUCJE

ZWIĘKSZ PRZYCHODY NAWET O 100%

ZMNIEJSZ POZIOM KOSZTÓW

ROZPOCZNIJ WYSTAWIAĆ MIKROPOŚWIADCZENIA

Wszystko dzięki technologii oraz wyprzedzeniu oczekiwań klientów

UZYSKAJ PLATFORMĘ Z DOFINANSOWANIEM – UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Dzięki nowoczesnym technologiom edukacyjnym e-LEA każda firma szkoleniowa może otworzyć nowe kanały dystrybucji, znacznie zwiększając zyskowność i przewagę konkurencyjną.

Szkoła językowa może teraz uruchomić nowy kanał dystrybucji swoich produktów dzięki innowacyjnej technologii Mikro-Platform edukacyjnych e-LEA.

Firmy mogą wspierać rozwój pracowników, a jednocześnie monitorować efektywność wydatków na edukację.

Pracownicy mają możliwość nauki we własnym tempie, korzystając z wykładów online i na żywo. Platforma e-LEA University umożliwia uruchomienie dowolnej liczby Mikro-Platform, wspierając rozwój wielu pracowników.

Personalizowane ścieżki edukacyjne i mikropoświadczenia, które staną się standardem do 2025 roku, gwarantują najwyższy poziom nauki.

e-LEA UNIVERSITY – to dedykowana uczelniom wyższym oraz szkołom średnim oraz językowym profesjonalna platforma edukacyjna. 

Rozwiązanie poza funkcjami zarządzania edukacją LMS posiada, zaawansowany system oceniania z obliczaniem średniej ważonej, wirtualną klasą, grywalizacją, encyklopedią uczelnianą, komunikatorem grupowym i indywidualnym, kalendarzem, notyfikacjami, gwarantuje wygodę nauki, także ułatwia archiwizowanie i dokumentowanie postępów nawet setek tysięcy studentów na przestrzeni wielu lat również z możliwością planowania i rejestrowania zajęć odbywających się poza platformą.

Wszystkie mikropoświadczenia w jednym miejscu

e-LEA University jako jedyna playforma edukacyjna na runku umożliwia wdrożenie mikropoświadczeń nawet w 1 dzień. Mikropoświadczenia są wskazywane przez Unię Europejską jako przyszłość edukacji pozaformalnej i nauki przez całe życie. 

Każda uczelnie powinna mieć takie możliwości.

 Mikropoświadczenia (z j. ang. microcredentials) – rewolucjonizują sposób, w jaki będziemy zdobywać i potwierdzać nasze kwalifikacje, umiejętności czy osiągnięcia. Mikropoświadczenie to rozpoznawalny, międzynarodowy standard cyfrowego poświadczania. 

Rada Unii Europejskiej oficjalnie zaleciła państwom członkowskim przyjęcie europejskiego podejścia do mikropoświadczeń w dniu 16 czerwca 2022 roku. Zalecenie to jest kluczowym elementem wizji Komisji Europejskiej dotyczącej utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 roku.

Celem europejskiego podejścia jest umożliwienie jednostkom nabywania, aktualizowania i doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w sposób elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Open Badges to cyfrowe odznaki, które potwierdzają zdobycie konkretnych umiejętności i wiedzy, uznawane na całym świecie. Dzięki nim uczestnicy kursów i szkoleń mogą łatwo dzielić się swoimi osiągnięciami, a instytucje mogą weryfikować ich kompetencje. 

Certyfikaty dla uczelni wyższych potwierdzają jakość i zgodność programów edukacyjnych z międzynarodowymi standardami, co zwiększa ich prestiż i atrakcyjność.

 

Platformy e-LEA umożliwiają również tworzenie cyfrowego CV. Cyfrowe CV gromadzi wszystkie zdobyte odznaki i certyfikaty w jednym miejscu, co jest łatwo dostępne dla pracodawców i instytucji edukacyjnych. 

Każda organizacja edukacyjna powinna mieć możliwość wystawiania mikropoświadczeń. Licencjobiorcy licencji Profesjonalnych Platform Edukacyjnych e-LEA będą mogli z niej korzystać dzięki Mikro-Platformom, co pozwoli na pełne wykorzystanie ich potencjału w kontekście europejskich standardów edukacyjnych.

 

Dlaczego są ważne? 

Umiejętności wymagane w pracy mogę się zmienić niemal z dnia na dzień, mikropoświadczenia oferują elastyczną oraz szybszą ścieżkę do zdobycia aktualnych kwalifikacji. Pozwalają one profesjonalistom na ciągłe doskonalenie się, jednocześnie prezentują ich gotowość do nauki i adaptacji. 

Dlaczego Mikro-Platformy są tak poteżnym rozwiązaniem. 

Dostawca licencji:    

  PROFESJONALNYCH PLATFORM EDUKACYJNYCH E-LEA 

e-LEA Technologies  że jest jedynym na rynku dostawcą platform edukacyjnych z funkcją Mikro-Platform edukacyjnych. 

Mikro-Platformy są innowacyjnym rozwiązaniem edukacyjnym w skali globalnej.  

Mikro-Platformy umożliwiają Licencjobiorcy – czyli – firmie szkoleniowej, instytucji edukacyjnej, szkole językowej, uczelni wyższej – posiadającej licencję profesjonalnej platformy edukacyjnej e-LEA – rozwinięcie zakresu usług rozwojowych we współpracy z Organizacjami Klienckimi w modelach B2B oraz B2G.

Licencjobiorcy dzięki Mikro-Platformom mogą tworzyć nowe usługi rozwojowe, wprowadzać nowe procesy dydaktyczne, wspierane narzędziami nowoczesnej technologii edukacyjnej oraz systemem analitycznym. Każda Mikro-Platforma posiada rozwiązania edukacji hybrydowej, wykładów przez internet czy wsparcia wykładów w sali wykładowej oraz dostępności do wszelkich aktywności edukacyjnych dla każdej osoby delegowanej do nauki przez Organizację Kliencką – klienta – Licencjobiorcy.

  Opis przełomowych funkcji:  

Mikro-Platformy to zabezpieczone pod względem ochrony danych osobowych oraz treści edukacyjnych i analitycznych byty platform edukacyjnych, zależnych od funkcji udostępnianych przez Licencjobiorcę przy użyciu głównej Profesjonalnej Platformy Edukacyjnej e-LEA.

Profesjonalna Platforma Edukacyjna e-LEA jest dedykowana dla Licencjobiorcy. Mikro-Platformy uruchamiane są na wspomnianej platformie przez Licencjobiorcę dla wybranych Organizacji Klienckich. Organizacje Klienckie mogą korzystać z jednej lub więcej Mikro-Platform, a użytkownikami są wyłącznie osoby wyznaczone przez te organizacje. W każdej Mikro-Platformie wyznaczony jest Lider (lub Liderzy), którzy dzięki dostępowi do systemu analitycznego są w stanie produktywnie wspierać zespoły pracownicze Organizacji Klienckiej.

  Działania Lidera obejmują:  

– Weryfikację postępów osób delegowanych do nauki z danej organizacji, z dostępem do danych ograniczonych do aktywności edukacyjnych, wyników i szczegółów ewaluacji.

– Argumentowanie inwestycji w rozwój zespołów poprzez precyzyjną informację zwrotną, co pozwala na aktywację nowych transz inwestycji.

– Dysponowanie dostępem do dodatkowych materiałów edukacyjnych, co przyspiesza pozytywny wpływ na poziom wiedzy i dostosowanie materiałów do indywidualnych potrzeb uczestników.

– Udzielanie selektywnego dostępu do dodatkowych materiałów edukacyjnych, co wspiera realizację usług rozwojowych Licencjobiorcy.

– Umieszczanie oraz udostępnianie na Mikro-Platformie materiałów edukacyjnych własnych Organizacji Klienckiej co pozwala na lepsze dostosowanie treści do specyficznych potrzeb i wymagań.

  Innowacyjność i oszczędności:  

Mikro-Platformy zapewniają nowe perspektywy dla Licencjobiorcy ze względu na możliwość pozyskania nowych kanałów dystrybucji i nowych Organizacji Klienckich, dla których udział Lidera oraz wgląd w postępy rozwoju pracowników są ważne pod względem uzasadnienia wydatków inwestycji w ich rozwój.

Mikro-Platformy dodatkowo umożliwiają korzystanie z profesjonalnych funkcji takich jak zaawansowane systemy analityczne i wsparcie w planowaniu indywidualnych ścieżek edukacyjnych, co przekłada się na dużą skuteczność procesu edukacyjnego oraz powtarzalność procesu zakupowego. Licencjobiorcy mogą zwiększać CLTV (Customer Lifetime Value). Uczynią to dzięki lepszemu dopasowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju każdej osobu uczącej się co uzasadnia dokonywanie kolejnych zakupów usług rozwojowych przez Organizacje Klienckie.

Licencjobiorca dzięki Mikro-Platformom ma możliwość działania kompleksowego, znajdując pełne zrozumienie dla działań, które są możliwe do weryfikacji przez Organizacje Klienckie. Licencjobiorca poprzez zaawansowane narzędzia edukacyjne, takie jak indywidualne ścieżki edukacyjne oraz matryce kompetencji, wspiera rozwój kompetencji i transparentność danych. 

  Etyka działania i bezpieczeństwo:  

Działanie Mikro-Platform jest zgodne z najwyższymi standardami etyki i bezpieczeństwa, w tym z regulacjami RODO i przepisami o ochronie danych osobowych oraz praw autorskich. Dzięki temu usługi rozwojowe są realizowane w sposób transparentny i bezpieczny, co buduje zaufanie zarówno u Licencjobiorców, jak i Organizacji Klienckich.

  Możliwości wystawiania mikropoświadczeń i certyfikatów:  

Mikro-Platformy oferują również możliwość automatycznego wystawiania mikropoświadczeń w postaci międzynarodowego standardu Open Badge oraz certyfikatów przez instytucje takie jak uczelnie wyższe. Takie rozwiązanie zwiększa potencjał każdego z pracowników i umożliwia łatwe weryfikowanie kompetencji. 

Rada Unii Europejskiej oficjalnie zaleciła państwom członkowskim przyjęcie europejskiego podejścia do mikropoświadczeń w dniu 16 czerwca 2022 roku. Zalecenie to jest kluczowym elementem wizji Komisji Europejskiej dotyczącej utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 roku.

Celem europejskiego podejścia jest umożliwienie jednostkom nabywania, aktualizowania i doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w sposób elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Open Badges to cyfrowe odznaki, które potwierdzają zdobycie konkretnych umiejętności i wiedzy, uznawane na całym świecie. Dzięki nim uczestnicy kursów i szkoleń mogą łatwo dzielić się swoimi osiągnięciami, a instytucje mogą weryfikować ich kompetencje. 

Certyfikaty dla uczelni wyższych potwierdzają jakość i zgodność programów edukacyjnych z międzynarodowymi standardami, co zwiększa ich prestiż i atrakcyjność.

Mikro-Platformy umożliwiają również tworzenie cyfrowego CV, które będzie budowane bezpośrednio na każdej Mikro-Platformie. Cyfrowe CV gromadzi wszystkie zdobyte odznaki i certyfikaty w jednym miejscu, co jest łatwo dostępne dla pracodawców i instytucji edukacyjnych. 

Każda organizacja edukacyjna powinna mieć możliwość wystawiania mikropoświadczeń. Licencjobiorcy licencji Profesjonalnych Platform Edukacyjnych e-LEA będą mogli z niej korzystać dzięki Mikro-Platformom, co pozwoli na pełne wykorzystanie ich potencjału w kontekście europejskich standardów edukacyjnych.

  Kontrola i zarządzanie przez Licencjobiorcę:  

Niezależnie od uruchomionych Mikro-Platform, Licencjobiorca cały czas panuje nad wszystkimi elementami edukacji w Organizacji Klienckiej. Mikro-Platformy mają wesprzeć działania edukacyjne zespołów i ułatwić potwierdzenie słuszności wydatków, ale wszystkie działania, w tym te związane ze ścieżkami edukacyjnymi i matrycą kompetencji, są zarządzane przez Licencjobiorcę. Dzięki temu Licencjobiorca ma pełną kontrolę nad procesem edukacyjnym, co pozwala na lepsze relacje z Organizacjami Klienckimi oraz wsparcie informacyjne dotyczące profesjonalnego wsparcia Organizacji Klienckich w kompleksowym podejściu do rozwoju pracowników. 

Dodatkowo, Licencjobiorca może poza usługami rozwojowymi – edukacyjnymi świadczyć usługi rozwojowe – doradcze, wspierając Organizację Kliencką w przygotowaniu procesów rozwojowych oraz dostosowaniu materiałów edukacyjnych Organizacji Klienckiej do obowiązujących norm i przepisów prawnych.

  Potencjalne usługi rozwojowe:  

1.   Szkolenia zawodowe   – kursy doskonalenia zawodowego dla różnych branż, prowadzone zarówno stacjonarnie, jak i online.

2.   Mentoring i coaching   – indywidualne sesje wspierające rozwój osobisty i zawodowy.

3.   Doradztwo biznesowe   – pomoc w planowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw.

4.   Egzaminy certyfikacyjne   – przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

5.   Kursy językowe   – dla firm i instytucji, realizowane zarówno w siedzibie klienta, jak i online.

6.   Warsztaty i seminaria   – prowadzone przez ekspertów w siedzibie klienta lub w formie zdalnej.

7.   Programy rozwoju kompetencji miękkich   – szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania czasem, pracy zespołowej.

8.   Szkolenia techniczne   – z obsługi nowoczesnych narzędzi IT, prowadzone stacjonarnie u klienta lub online.

9.   Doradztwo edukacyjne   – wsparcie w przygotowaniu strategii edukacyjnej dla Organizacji Klienckiej, w tym dostosowanie materiałów edukacyjnych do norm i przepisów prawnych.

Dzięki Mikro-Platformom, Licencjobiorcy mogą realizować te usługi w sposób nowoczesny, efektywny i bezpieczny, co znacząco zwiększa transparentność działań i potencjału edukacyjnego, innowacyjność w skali międzynarodowej.

 

wpChatIcon
wpChatIcon