Narzędzia dla firm doradczych w programie
Usługi Rozwojowe 4.0

Zyskaj regularne zamówienia na usługi doradcze i opiekę edukacyjną

Organizacje klienckie oczekują kompleksowego podejścia. Wiele firm rezygnuje z przygotowania matrycy kompetencji, czyli systemowego sposobu na zarządzanie kompetencjami. Proponujemy systemowe opracowanie matrycy kompetencji oraz dobór odpowiednich ścieżek edukacyjnych.

Matryca kompetencji

Matryca kompetencji to narzędzie, które umożliwia systematyczne mapowanie umiejętności i wiedzy pracowników. Dzięki niej można zidentyfikować mocne strony oraz obszary wymagające rozwoju, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz efektywne planowanie ścieżek kariery i szkoleń.

Wprowadź indywidualny system rozwoju pracowników dla oragnizacji Twoich klientów

Generuj dwa razy więcej zamówień i obniż koszty działalności o 15% dzięki nowoczesnym narzędziom edukacyjnym. Nasze rozwiązania, w tym matryca kompetencji, indywidualne ścieżki edukacyjne oraz kompleksowe usługi rozwojowe, przekształcą Twoją organizację w lidera na rynku doradczym.

System ścieżek edukacyjnych

Wprowadzenie systemu zarządzania kompetencjami oraz ścieżek edukacyjnych wypozycjonuje Twoją firmę jako eksperta w branży rozwojowej. Każda ścieżka edukacyjna jest personalizowana, aby odpowiadała na konkretne potrzeby zarówno organizacji, jak i jej pracowników. Dzięki temu programy edukacyjne są bardziej efektywne i prowadzą do lepszych wyników.

Korzyści z wdrożenia systemowego podejścia

Dzięki zorganizowanemu programowi edukacyjnemu, dopasowanemu do potrzeb organizacji i każdego pracownika, klienci mogą osiągnąć lepszą jakość swoich produktów, co może skutkować znacznym zwiększeniem liczby zamówień.

  • Lepsza jakość produktów: Wyższe kwalifikacje pracowników przekładają się na lepszą jakość usług i produktów.
  • Zwiększenie liczby zamówień: Zadowoleni klienci częściej powracają i polecają firmę innym.
  • Obniżenie kosztów działalności: Optymalizacja procesów i lepsze zarządzanie zasobami prowadzi do redukcji kosztów operacyjnych.
  • Zwiększenie konkurencyjności: Nowoczesne podejście do edukacji i rozwoju pracowników wyróżnia Twoją firmę na tle konkurencji.

Inwestując w indywidualny system rozwoju pracowników Twoich klientów, przekształcisz swoją firmę w lidera na rynku doradczym, osiągając jednocześnie lepsze wyniki i satysfakcję klientów.

e-LEA Enterprise: Platforma zaprojektowana do współpracy B2B, umożliwiająca efektywne zarządzanie i dystrybucję kursów wśród partnerów biznesowych.
Platforma posiada wszystkie funkcje edukacji cyfrowej oraz tzw mikroplatform dzięki którym dla 25 z Twoich klientów będziesz mógł otworzyć osobne platformy edukacyjne nad którymi Twoja forma będzie miała kontrolę – umożliwiając możliwość nauki z Twoich kursów oraz kursów klienta.
Jest to przełomowe, idealne rozwiązanie dla firm poszukujących możliwości rozwijania profesjonalnych relacji i rozszerzania swojego zasięgu na rynku korporacyjnym.

Mikropoświadczenia: Co to jest i dlaczego są ważne dla firm Twoich klientów?

Co to są mikropoświadczenia?

Mikropoświadczenia to niewielkie, specyficzne certyfikaty zdobywane przez pracowników w miarę realizacji określonych zadań, kursów lub projektów edukacyjnych. Każde mikropoświadczenie dokumentuje osiągnięcie konkretnej umiejętności lub wiedzy, co pozwala na dokładniejsze śledzenie postępów edukacyjnych i zawodowych pracowników.

Precyzyjne śledzenie umiejętności:

  • Dokładność: Mikropoświadczenia pozwalają na szczegółowe dokumentowanie i śledzenie zdobytych umiejętności, co jest kluczowe w branży doradczej, gdzie specyficzne kompetencje są często wymagane do realizacji projektów.
  • Monitorowanie rozwoju: Umożliwiają monitorowanie indywidualnych postępów pracowników w czasie rzeczywistym, co pomaga w szybkiej identyfikacji i zapełnianiu luk kompetencyjnych.

Dlaczego mikropoświadczenia są ważne?

W świecie, gdzie technologia ewoluuje w błyskawicznym tempie, a umiejętności wymagane w pracy mogą się zmienić niemal z dnia na dzień, mikropoświadczenia oferują elastyczną oraz szybszą ścieżkę do zdobycia aktualnych kwalifikacji. Pozwalają one profesjonalistom na ciągłe doskonalenie się, jednocześnie prezentując ich gotowość do nauki i adaptacji.

wpChatIcon
wpChatIcon