Poznaj tytuły oraz krótkie opisy podstawowego pakietu kursów na platformach
e-LEA ENTERPRISE

3 (5)

KURSY: ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Podstawy Zarządzania Czasem

Kurs na temat efektywnego zarządzania czasem i ustalania priorytetów.

Efektywne Techniki Planowania

Kurs na temat technik planowania i organizacji pracy, które pomagają w osiągnięciu celów zawodowych.

Zarządzanie Zadaniami i Deadline’ami

Kurs uczy, jak skutecznie zarządzać zadaniami i przestrzegać ustalonych terminów.

Techniki Przywództwa w Zarządzaniu Zespołem

Kurs na temat stosowania technik przywódczych w zarządzaniu zespołem.

Organizacja Pracy Zdalnej

Kurs na temat najlepszych praktyk organizacji i zarządzania pracą zdalną.Kurs

Kompendium procesów Społeczności Autorów i Autorek (14)

KURSY: ETYKA I SAVOIR-VIVRE W KOMUNIKACJI

Podstawy Etykiety i Savoir-vivre w Komunikacji Biznesowej

Kurs wprowadzający do zasad etykiety i savoir-vivre w profesjonalnej komunikacji.

Savoir-vivre w Komunikacji Oficjalnej i Korporacyjnej

Nauka zasad komunikacji oficjalnej z uwzględnieniem etykiety i kultury osobistej.

Etykieta i Protokół Dyplomatyczny w Komunikacji

Kurs skupiający się na szczególnych zasadach etykiety stosowanych w komunikacji dyplomatycznej i oficjalnej.

Komunikacja Niewerbalna i Etykieta w Biznesie

Nauka zasad etykiety w kontekście komunikacji niewerbalnej i budowania profesjonalnego wizerunku.

Zarządzanie Komunikacją i Savoir-vivre w Środowisku Międzynarodowym

Kurs koncentrujący się na międzynarodowych aspektach etykiety i savoir-vivre w komunikacji biznesowej.

2 (6)

KURSY BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE I PRAWNE

Cyberbezpieczeństwo – podstawy

Kurs wprowadzający do świata cyberbezpieczeństwa, uczący jak chronić informacje w sieci i zapobiegać cyberatakowi.

Ochrona danych osobowych w rozumieniu RODO

Szkolenie na temat zasad ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, znanym jako RODO.

Bezpieczne przesyłanie informacji

Kurs uczy metod szyfrowania i bezpiecznego przesyłania danych w sieci.

Bezpieczne urządzenia firmowe – komputer, tablet, smartfon

Szkolenie na temat zabezpieczania urządzeń firmowych przed nieautoryzowanym dostępem i złośliwym oprogramowaniem.

Social media policy – czyli pracownik w mediach społeczościowych

Kurs dotyczący tworzenia i stosowania polityki korzystania z mediów społecznościowych przez pracowników.

Kultura bezpiecznej pracy – jak zbudować bezpieczne podstawy funkcjonowania zespołu

Szkolenie na temat tworzenia kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy, z naciskiem na współpracę zespołową.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Kurs na temat ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i wiedzy niejawnej.

1 (5)

KURSY ZNAJOMOŚĆ PROCEDUR BHP

Podstawy BHP w Biurze

Kurs na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w biurowym środowisku pracy.

Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwem w Pracy

Szkolenie na temat identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem w miejscu pracy.

Pierwsza Pomoc w Biurze

Kurs na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w środowisku biurowym.

Ergonomia Miejsca Pracy

Szkolenie na temat ergonomii i jej wpływu na zdrowie oraz produktywność w pracy.

Zarządzanie Kryzysowe i Awaryjne

Kurs na temat przygotowania do sytuacji kryzysowych i awaryjnych w miejscu pracy.

Umiejętności Zarządzania Projektami

Podstawy Zarządzania Projektami

Wprowadzenie do podstawowych zasad i metod zarządzania projektami.

Narzędzia do Zarządzania Projektami

Szkolenie na temat wykorzystania narzędzi do efektywnego zarządzania projektami.

 

9 (3)

KURSY: ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski zaawansowany

Kurs dla osób chcących doskonalić znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Język niemiecki dla początkujących

Podstawowy kurs języka niemieckiego dla osób rozpoczynających naukę.

Język niemiecki dla średniozaawansowanych

Kurs dla osób z podstawową znajomością języka niemieckiego, chcących rozwinąć swoje umiejętności.

Język niemiecki dla zaawansowanych

Zaawansowany kurs języka niemieckiego dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności językowe.

8

KURSY: ADAPTACJA DO ZMIAN I UCZENIE SIĘ

Zarządzanie Zmianą w Organizacji

Szkolenie na temat zarządzania zmianą i adaptacji do nowych warunków w organizacji.

Strategie Adaptacyjne w Dynamicznym Środowisku Pracy

Kurs na temat rozwijania strategii adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska pracy.

Rozwój Osobisty i Kariery Zawodowej

Szkolenie skoncentrowane na planowaniu rozwoju osobistego i kariery zawodowej.

Techniki Efektywnego Uczenia się

Kurs na temat metod i technik efektywnego uczenia się, zwiększających zdolność przyswajania nowej wiedzy.

Ciągłe Doskonalenie i Innowacje w Pracy

Szkolenie na temat wprowadzania innowacji i ciągłego doskonalenia procesów pracy.

14 (1)

KURSY: KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

Myślenie Twórcze i Rozwijanie Kreatywności

Kurs na temat technik i ćwiczeń rozwijających myślenie twórcze i kreatywność.

Techniki Generowania Innowacyjnych Pomysłów

Szkolenie na temat metod generowania nowych, innowacyjnych pomysłów.

Strategie Rozwoju Innowacji

Kurs na temat planowania i wdrażania strategii innowacji w organizacji.

Myślenie Designerskie i Rozwiązywanie Problemów

Szkolenie wprowadzające do myślenia designerskiego jako metody rozwiązywania problemów.

Kreatywność w Zarządzaniu Projektami

Kurs na temat wykorzystania kreatywności w procesie zarządzania projektami.

15 (1)

KURSY: EMPATIA I INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Rozwijanie Inteligencji Emocjonalnej

Szkolenie na temat rozwijania inteligencji emocjonalnej i jej znaczenia w życiu zawodowym i prywatnym.

Empatia w Komunikacji Biznesowej

Kurs na temat roli empatii w budowaniu skutecznej komunikacji biznesowej.

Zarządzanie Emocjami w Zespole

Szkolenie na temat technik zarządzania emocjami w zespole i budowania pozytywnej atmosfery.

Rozwój Osobisty i Umiejętności Miękkie

Kurs na temat znaczenia rozwoju osobistego i umiejętności miękkich w karierze zawodowej.

Budowanie Pozytywnych Relacji w Pracy

Szkolenie na temat budowania i utrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych w miejscu pracy.

12

KURSY: RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Techniki Radzenia sobie ze Stresem

Kurs na temat różnorodnych technik radzenia sobie ze stresem.

Zarządzanie Czasem w Celu Redukcji Stresu

Szkolenie na temat efektywnego zarządzania czasem jako metody redukcji stresu.

Mindfulness i Relaksacja

Kurs wprowadzający do praktyk mindfulness i technik relaksacyjnych.

Budowanie Odporności Psychicznej

Szkolenie na temat budowania odporności psychicznej i radzenia sobie z presją.

Zdrowy Styl Życia i Redukcja Stresu

Kurs na temat wpływu zdrowego stylu życia na redukcję stresu i poprawę samopoczucia.

13 (1)

KURSY: PRACA ZESPOŁOWA

Budowanie i Zarządzanie Zespołami

Szkolenie na temat budowania zespołów i skutecznego zarządzania nimi.

Zarządzanie Konfliktami i Synergia Zespołowa

Szkolenie na temat rozwiązywania konfliktów i budowania synergii w zespole.

Zarządzanie Zespołem Projektowym

Kurs na temat technik zarządzania zespołem projektowym, motywowania i komunikacji.

Planowanie i Kontrola Projektów

Szkolenie na temat planowania projektów i monitorowania ich postępu.

Zarządzanie Zasobami w Projekcie

Kurs na temat efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi w projekcie.

10 (1)

KURSY: KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Komunikacja i Współpraca w Zespole

Kurs na temat rozwijania komunikacji i współpracy w zespole.

Praca Zespołowa w Środowisku Wirtualnym

Kurs na temat wyzwań i strategii efektywnej pracy zespołowej w środowisku wirtualnym.

Techniki Efektywnej Współpracy

Szkolenie na temat technik i narzędzi wspierających efektywną współpracę w zespole.

11

KURSY: UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ OSOBISTY

Adaptacja i Innowacje Poprzez Naukę Organiczną

Kurs procesów realizacji wsparcia oraz kultury ciągłej nauki oraz adaptacji w przedsiębiorstwie, pozwalając na organiczny rozwój i innowacje. Kurs podkreśla znaczenie otwartości na zmiany, wspieranie zespołu jako klucz do uzyskania większego zaangażowania pracowników w proces nauki i rozwoju kompetencji.

Holistyczne Podejście do Rozwoju Organizacji

Kurs przedstawiający holistyczne podejście do zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa, integrując aspekty biznesowe, społeczne i środowiskowe. 

Harmonizacja Celów Zawodowych i Osobistych

Szkolenie skupiające się na integracji rozwoju osobistego z celami zawodowymi, promując holistyczne podejście do kariery i życia prywatnego. 

Rozwój Umiejętności Liderskich

Szkolenie na temat rozwijania umiejętności potrzebnych do skutecznego przywództwa.

Zarządzanie Własnym Rozwojem

Kurs na temat planowania i realizacji własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

Mindfulness i Redukcja Stresu

Szkolenie na temat technik mindfulness i redukcji stresu dla poprawy dobrostanu psychicznego.

7

KURSY: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Efektywna Komunikacja w Pracy

Kurs rozwijający umiejętności komunikacyjne, niezbędne do efektywnej współpracy w środowisku zawodowym.

Techniki Perswazji i Negocjacji

Szkolenie na temat wykorzystywania technik perswazji i negocjacji w celu osiągnięcia korzystnych wyników.

Komunikacja Niewerbalna

Kurs koncentrujący się na znaczeniu komunikacji niewerbalnej i jej wpływie na interakcje biznesowe.

Zarządzanie Konfliktem

Szkolenie na temat strategii rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, z naciskiem na komunikację i mediację.

Etykieta Biznesowa

Kurs na temat zasad etykiety biznesowej, niezbędnych w profesjonalnych interakcjach i budowaniu wizerunku.

Kompendium procesów Społeczności Autorów i Autorek (13)

KURSY: ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Podstawy Archiwizacji Dokumentów

Kurs wprowadzający do podstaw archiwizacji dokumentów, zarówno papierowych, jak i elektronicznych.

Zarządzanie Dokumentacją Elektroniczną

Szkolenie na temat efektywnego zarządzania dokumentacją elektroniczną i systemami ECM.

Ochrona Danych Osobowych i Prywatności

Kurs na temat zasad ochrony danych osobowych i prywatności w kontekście zarządzania dokumentacją.

Podstawy Prawa Administracyjnego

Szkolenie wprowadzające do podstaw prawa administracyjnego, niezbędnych w zarządzaniu dokumentacją publiczną.

Systemy Zarządzania Dokumentacją

Kurs na temat wykorzystania nowoczesnych systemów do zarządzania dokumentacją w organizacji.

5 (1)

KURSY: OBSŁUGA KOMPUTERA I OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO

Microsoft Office dla Początkujących

Kurs na temat podstawowych funkcji i zastosowań pakietu Microsoft Office.

Zaawansowane Funkcje Excela

Szkolenie z zaawansowanych funkcji Excela, skierowane do osób chcących pogłębić swoją wiedzę.

Prezentacje w PowerPoint

Kurs na temat tworzenia efektywnych i profesjonalnych prezentacji w PowerPoint.

Zarządzanie Danymi w Wordzie

Szkolenie na temat zaawansowanych funkcji edytora tekstu Word, w tym zarządzania danymi.

Podstawy Obsługi Komputera i Internetu

Kurs dla osób początkujących, na temat podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu.

17 (1)

KURSY: WSPARCIE W ROZWOJU PRACOWNIKÓW

Podstawy Zarządzania Czasem

Kurs na temat efektywnego zarządzania czasem i ustalania priorytetów.

Efektywne Techniki Planowania

Szkolenie na temat technik planowania i organizacji pracy, które pomagają w osiągnięciu celów zawodowych.

Zarządzanie Zadaniami i Deadline’ami

Kurs uczy, jak skutecznie zarządzać zadaniami i przestrzegać ustalonych terminów.

Techniki Przywództwa w Zarządzaniu Zespołem

Szkolenie na temat stosowania technik przywódczych w zarządzaniu zespołem.

Organizacja Pracy Zdalnej

Kurs na temat najlepszych praktyk organizacji i zarządzania pracą zdalną.

Kompendium procesów Społeczności Autorów i Autorek (15)

KURSY: ETYKA I SOVOIR-VIVRE W KOMUNIKACJI

Podstawy technik sprzedaży

Kurs wprowadzający do podstawowych technik sprzedaży, skupiający się na efektywnym komunikowaniu wartości produktu do potencjalnych klientów.

Negocjacje handlowe

Kurs rozwijający umiejętności negocjacyjne, niezbędne w procesie sprzedaży, w tym strategie i taktyki negocjacyjne.

Strategie sprzedaży B2B

Szkolenie skoncentrowane na specyfice sprzedaży między firmami (B2B), w tym na budowaniu długoterminowych relacji biznesowych i rozumieniu potrzeb klientów biznesowych.

Marketing cyfrowy dla handlowców

Kurs na temat wykorzystania narzędzi marketingu cyfrowego, takich jak media społecznościowe, SEO i e-mail marketing, do wsparcia sprzedaży i promocji produktów.

Prezentacja i demonstracja produktu

Szkolenie uczy, jak efektywnie prezentować i demonstrować produkt, aby maksymalizować jego atrakcyjność dla klienta.

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Kurs na temat technik zarządzania i motywowania zespołu sprzedażowego, w celu osiągnięcia lepszych wyników sprzedażowych i budowania pozytywnej kultury pracy.

6 (2)

KURSY: OBSŁUGA I KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI

Skuteczna Komunikacja w Obsłudze Klienta

Szkolenie skupiające się na podstawach efektywnej komunikacji z klientami, w celu zwiększenia satysfakcji i lojalności.

Profesjonalna Obsługa Klienta: Standardy i Techniki

Kurs na temat zasad profesjonalnej obsługi klienta oraz praktycznych technik stosowanych w obszarze customer service.

Zarządzanie Trudnymi Sytuacjami w Kontakcie z Klientem

Szkolenie skoncentrowane na radzeniu sobie z trudnymi klientami i sytuacjami konfliktowymi.

Komunikacja Niewerbalna w Obsłudze Klienta

Kurs na temat roli komunikacji niewerbalnej w interakcjach z klientami.

Zarządzanie Emocjami i Stresem w Kontakcie z Klientami

Kurs poświęcony zarządzaniu emocjami i stresem podczas interakcji z klientami.

Budowanie Długotrwałych Relacji z Klientami

Szkolenie na temat strategii budowania i utrzymywania trwałych relacji z klientami.

2 (6)

KURSY: BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE I PRAWNE

Cyberbezpieczeństwo – podstawy

Kurs wprowadzający do świata cyberbezpieczeństwa, uczący jak chronić informacje w sieci i zapobiegać cyberatakowi.

Ochrona danych osobowych w rozumieniu RODO

Szkolenie na temat zasad ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, znanym jako RODO.

Bezpieczne przesyłanie informacji

Kurs uczy metod szyfrowania i bezpiecznego przesyłania danych w sieci.

Bezpieczne urządzenia firmowe – komputer, tablet, smartfon

Szkolenie na temat zabezpieczania urządzeń firmowych przed nieautoryzowanym dostępem i złośliwym oprogramowaniem.

Social media policy – czyli pracownik w mediach społeczościowych

Kurs dotyczący tworzenia i stosowania polityki korzystania z mediów społecznościowych przez pracowników.

Kultura bezpiecznej pracy – jak zbudować bezpieczne podstawy funkcjonowania zespołu

Szkolenie na temat tworzenia kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy, z naciskiem na współpracę zespołową.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Kurs na temat ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i wiedzy niejawnej.

Bezpieczne korzystanie z internetu dla Ciebie i Twojej rodziny

Szkolenie na temat bezpiecznych praktyk korzystania z internetu, skierowane również do rodzin pracowników.

18 (1)

KURSY: SPOSOBY PREZENTACJI IDEI, POMYSŁÓW ORAZ PROCESÓW

Techniki Rozwiązywania Problemów

Kurs na temat metod i technik efektywnego rozwiązywania problemów.

Podejmowanie Decyzji w Pracy

Szkolenie na temat procesu podejmowania decyzji, analizy alternatyw i oceny ryzyka.

Krytyczne Myślenie i Analiza

Kurs rozwijający umiejętności krytycznego myślenia i analizy sytuacji.

Zarządzanie Ryzykiem i Niepewnością

Szkolenie na temat identyfikacji ryzyka i zarządzania niepewnością w procesach decyzyjnych.

Twórcze Myślenie w Rozwiązywaniu Problemów

Kurs na temat stosowania myślenia twórczego w celu znajdowania innowacyjnych rozwiązań problemów.

Techniki Storytellingu w Biznesie

Nauka jak budować angażujące narracje, które pomagają w przekazywaniu kluczowych informacji i wartości firmy, wzmacniając tym samym przekaz marketingowy i sprzedażowy.

Sztuka Perswazji w Prezentacjach Biznesowych

Rozwój umiejętności perswazyjnych niezbędnych w skutecznych prezentacjach biznesowych.

Wizualizacja Danych w Prezentacjach

Jak efektywnie wizualizować dane w prezentacjach biznesowych, aby ułatwić zrozumienie skomplikowanych informacji i wspierać proces decyzyjny.

Kompendium procesów Społeczności Autorów i Autorek (17)

KURSY: PRACA ZESPOŁOWA

Budowanie i Zarządzanie Zespołami

Szkolenie na temat budowania zespołów i skutecznego zarządzania nimi.

Krytyczne Myślenie i Analiza

Kurs rozwijający umiejętności krytycznego myślenia i analizy sytuacji.

Zarządzanie Zespołem Projektowym

Kurs na temat technik zarządzania zespołem projektowym, motywowania i komunikacji.

Planowanie i Kontrola Projektów

Szkolenie na temat planowania projektów i monitorowania ich postępu.

Zarządzanie Zasobami w Projekcie

Kurs na temat efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi w projekcie.

Kompendium procesów Społeczności Autorów i Autorek (16)

KURSY: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DYCYZJI

Techniki Rozwiązywania Problemów

Kurs na temat metod i technik efektywnego rozwiązywania problemów.

Podejmowanie Decyzji w Pracy

Szkolenie na temat procesu podejmowania decyzji, analizy alternatyw i oceny ryzyka.

Zarządzanie Ryzykiem i Niepewnością

Szkolenie na temat identyfikacji ryzyka i zarządzania niepewnością w procesach decyzyjnych.

Twórcze Myślenie w Rozwiązywaniu Problemów

Kurs na temat stosowania myślenia twórczego w celu znajdowania innowacyjnych rozwiązań problemów.

Zarządzanie Konfliktami i Synergia Zespołowa

Szkolenie na temat rozwiązywania konfliktów i budowania synergii w zespole.

 

Funkcje platform e-LEA ENTERPRISE

Nigdy więcej barier dostępności!

4 wersje kolorystyczne z zwiększonym kontrastem

Funkcja tłumacza języka migowego

Audiodeskrypcja video dostępna w 7 wersjach językowych

Napisy na video 7 wersjach językowych

Bezpłatna aplikacja mobilna na iOS i Android jest dostępna dla WSZYSTKICH użytkowników platform e-LEA

Nauka we własnym tempie, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Niezależnie czy używasz tabletu, smartfona, Androida czy iOS. Wszystko jest!

Pobierz aplikację skanując kod QR

Po zakończeniu instalacji Aplikacji na twoim smartfonie lub tablecie rozpocznij logowanie: W oknie startowym wpisz Twój login którym się logujesz do platformy oraz ostatnie hasło jakie nadałeś To wszystko – miłej nauki!

wpChatIcon
wpChatIcon