Trendy technologiczno-szkoleniowe dla przedsiębiorstw na rok 2021

Pojawieniem się wirusa COVID-19 spowodował, że przedsiębiorstwa na całym świecie otworzyły się na nowy sposób prowadzenia szkoleń oraz na nowe formy wyposażania swoich pracowników w kompetencje i kwalifikacje po to, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z zakłóceń i dynamiki biznesu.

Pandemia stworzyła bezprecedensowe wyzwania, które zmusiły organizacje do poszukiwania alternatywnych form pracy, takich jak  praca zdalna, ale też do wysunięcia na pierwszy plan wirtualnych szkoleń zastępujących szkolenia stacjonarne.

Praca w domu jest teraz nową normą. Badania jednak wykazały, że praca w domu pomogła pracownikom poprawić ich produktywność w kilku aspektach. 

Pomimo, że pandemia wymusiła te zmiany, trzeba wiedzieć, że w nadchodzących latach stanie się to tendencją wzrostową.

Przyjrzyjmy się zatem trendom technologicznym w edukacji pracowników, na które należy zwrócić uwagę w 2021 roku.

  1. Sztuczna Inteligencja

Sztuczna Inteligencja (AI) nadal się rozwija i w nadchodzących latach będzie główną tendencją w przestrzeni technologicznej.

Jest ona coraz częściej wykorzystywana do automatyzacji prozaicznych lub rutynowych zadań, umożliwiając pracownikom skupienie się na zadaniach wymagających umiejętności myślenia wyższego rzędu. Jednym z największych trendów jest teraz automatyzacja procesów.

2. Analityka uczenia się

Analityka uczenia się pomaga w mierzeniu kluczowych wskaźników wydajności uczących się i pomaga uczącym się zrozumieć ich mocne strony i obszary poprawy.

Analityka uczenia się będzie więc odgrywać główną rolę w 2021 r., ponieważ coraz więcej procesów uczenia się odbywa się za pośrednictwem mediów cyfrowych.

3. Personalizowane uczenie się

Personalizowane uczenie się w prostych słowach oznacza dostarczanie treści nauczania i działań opartych na wyborze uczącego się, jak również na wynikach. 

Aby ułatwić uczącym się korzystanie z wybranych przez nich modułów nauczania, stosuje się ścieżki kształcenia wraz z ocenami wstępnymi lub zalecanymi ścieżkami kształcenia, które są oparte na wcześniejszych wyborach.

Wierzymy, że indywidualna nauka będzie nadal głównym trendem w 2021 roku. Widzimy, że jest ona stosowana w połączeniu ze sztuczną inteligencją i weryfikacją wiedzy, stając się obowiązkowym elementem arsenału zespołów L&D.

4. Adaptacyjne uczenie się

Dzięki adaptacyjnemu uczeniu się, pracownicy mogą mieć elastyczny plan nauki. 

Osoby uczące się mogą wybrać ścieżkę nauki i uczyć się z treści w swoim własnym tempie. 

W ten sposób pracownicy postrzegają szkolenie jako szansę, a nie jako zadanie do wykonania.

Uczenie się adaptacyjne zapewni, że uczący się otrzymają odpowiednią wiedzę dostarczaną w odpowiednich dawkach i odstępach czasu. 

Uczenie się adaptacyjne będzie główną tendencją w roku 2021 i później.

5. Platformy doświadczeń edukacyjnych (Learning Experience Platform)

Platformy doświadczeń edukacyjnych (LXP) są coraz częściej wykorzystywane przez organizacje w celu zapewnienia spersonalizowanych i interaktywnych doświadczeń edukacyjnych, aby pomóc pracownikom przejść na wyższy poziom. 

Celem wdrożenia LXP jest zapewnienie osobom uczącym się dostarczenie platformy, na której wymiana wiedzy merytorycznej jest łatwa i otwarta.

LXP z pewnością będą się dalej rozwijać i dodawać wiele więcej funkcji przyjaznych dla uczących się w nadchodzących latach.

6. Mikroplatformy edukacyjne

Platformy mikrolearningowe rozwinęły się w ostatnim roku i nadal będą się rozwijać jako silne narzędzie dla uczących się, aby uzyskać dostęp do efektywnej nauki.

Obecnie istniejące platformy microlearningowe mają na celu pomóc uczyć się szybko i skutecznie.

Trendy w technologii edukacyjnej będą wpływać na sposób, w jaki osoby uczące się i organizacje będą z niej korzystać. 

Uczący się będą w stanie lepiej wykorzystać swoją naukę w pracy i ją kontynuować, a organizacje zaoszczędzą czas przeznaczony na szkolenia, jeśli te narzędzia i metodologie zostaną skutecznie wdrożone.

Powinny być wykorzystane przez organizacje do osiągnięcia lepszych postępów edukacyjnych swoich pracowników oraz szybszej adaptacji organizacji do nowej rzeczywistości.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat tego, jakie inne trendy przyczynią się do zwiększenia przestrzeni edukacyjnej w 2021 roku w Państwa przedsiębiorstwie. 

Pomoże nam to wnieść bardziej znaczący wkład w tworzenie narzędzi edukacyjnych dopasowanych do Państwa potrzeb.

Jeśli masz jakieś konkretne pytania, zostaw komentarz poniżej.

Źródło : https://elearningindustry.com/elearning-technology-and-content-trends-2021


przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wpChatIcon
wpChatIcon